Day

juni 4, 2019

Sjøvett og holdninger

Vi som klubb har noen grunnverdier, noen av disse verdiene er viktigere en andre og er særdeles viktig å få frem til alle i og utenfor klubben. Det blir ofte pratet om sjøvett i mange bi-setninger men hvordan kan vi opprettholde og stå frem som gode eksempler for publikum og våre egne medlemer?